Společnost jako obecný termín

Společnost pochází z latinského slova „societes“ a je charakterizována jako skupina lidí, která má společné zájmy, může mít i svou vlastní kulturu a náboženství. Je to určitá forma vztahů mezi jednotlivci. Členové této společnosti mohou pocházet z různých  věkových skupin, mohou mít rozlišné pohlaví i státní příslušnost. Společností se rozumí různorodý počet lidí se stejným zájmem. Zakládají se i různé spolky, které jsou vytvořeny za účelem shledání a sjednocení lidí, kteří mají stejné zájmy. Jedná o určitou spolupráci mezi vrstevníky, což umožní využít potenciál každého člena skupiny.

 

Společnost

 

Společnost je brána jako rozdělení určitých skupin, které se mohou odlišně dělit. Například skupina farmářů, kteří hospodaří se zvířaty či pěstují potraviny, mají stejný cíl a to ten, vypěstovat ovoce či zeleninu, postarat se o svá zvířata a následně je konzumovat. Takovýchto skupin je mnoho. Lidé se nemusejí ani znát a vídat, ale skupinu tvoří. Člověk, který se rozhodne vyjít za kulturou, třeba do divadla, je vlastně také členem společnosti a má za cíl shlédnout představení, jako ostatní diváci. Lze ji rozdělit i podle zemí. Češi jsou známý pitím piva, Italové svou pizzou a vínem, Němci zase svými těžkými jídly jako jsou uzená kolena a zelí. Ženy a muži jsou také určitou skupinou, pohlaví udává jasnou stranu skupiny. Zvířata také tvoří společnost. Ty, která žijí v lese, tvoří skupinu, domácí zvířata. Děti ve školce mají svou společnost.

 

Skupina lidí

 

Za společnost lze považovat spoustu skupin, které mají něco společného. Můžeme ji rozdělit na úzkou a širokou. Velikost však není vše, ale důležitější a lepší je kvalita před množstvím. Celý svět je jedna velká společnost a nikdy jsme se nepotkali ani nepotkáme všichni, to je bohužel nemožné. Udržujte si svou dobrou společnost mezi Vašimi kamarády, známými a s těmi, se kterými je Vám nejlépe, třeba rodina.

Category:

Related Posts