Třídění odpadu

Třídění odpadu asi každý z nás ví jak je to závažné téma. Ale ruku na srdce. Kdo z vás třídí odpad? Má doma zavedený kompost nebo aspoň odděluje plast od ostatního odpadu. Všude po ulicích vidím přecpané odpadkové koše plné zbytků jídla a plastů. A přitom na každém rohu jsou popelnice na tříděný odpad. U nás se dá třídit více druhů odpadu. Máme kontejnery na papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony a bio odpad. Díky opětovné recyklaci ušetříme životní prostředí. A snížíme i novou produkci plastů a odpadu. Každý musí začít u sebe. Pokud by každá domácnost začala třídit změnili bychom chod celé planety.

odpad

Nikomu se přeci nic nestane když roztřídí svůj odpad, který produkuje každý den. I nejmenší změna dokáže změnit svět. Pokud totiž svůj odpad neroztřídíte skončí to na skládce. Ale když se odpad zrecykluje použije se na výrobu nových produktů, které se dál dají použít celé roky. Ušetří se tím energie tím pádem snížíme i ekonomické náklady. Evropská unie má v plánu ukončit veškeré skladování do roku 2030. Pokud budete zacházet s odpadem nezodpovědně budete finančně postihováni. Tříděním odpadu se ušetří moře a oceány, které jsou každý den plnější. Plasty končí v tělech ryb a mořských živočichů. Nebezpečný odpad se skladuje v sudech na dně oceánu.

plastový sáčky

Ať je sebelépe uzavřen postupem času uvolňuje jedovaté látky do vody. Sklo patří do zeleného nebo bílého kontejneru. Sklo má super výhodu, že se dá 100 procentně znovu recyklovat. A vůbec se tím nesníží jeho kvalita. Do žlutého kontejneru patří plast. Myslete však na to, že před vhozením vždy sešlápnout. Papír vhazujte vždy do modrého kontejneru. Nebo ho odvezte do sběrných surovin. A získáte tím finanční odměnu. Nápojové kartony patří do oranžových popelnic. Kov vhazujte do šedého kontejneru. Staré léky vždy vracejte do lékárny. A zkuste domácí kompostování.

Category:

Related Posts